27-04-06

Vlaamse gebarentaal eindelijk erkend!

Toegegeven, dit bericht heeft niks te maken met m'n thesis maar is wel de moeite om eens te lezen... Bericht overgenomen van Potiticsinfo.net

Helga Stevens (N-VA), Veerle Heeren (CD&V), Dany Vandenbossche (SP.A), Anne Marie Hoebeke (VLD) en Bart Caron (SPIRIT),dienden (gisteren, 26 april) namens de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement, het voorstel van decreet tot erkenning van de Vlaamse Gebarentaal in. (Om het voorstel te lezen, klik hier). Met dit voorstel zet Vlaanderen een belangrijke stap. Door de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal beklemtonen de Vlaamse meerderheidspartijen immers het statuut van de Vlaamse Gebarentaal als een volwaardige taal, evenwaardig aan het Nederlands. Naast die erkenning richt het decreet een adviescommissie op en voorziet het structurele subsidies om de Vlaamse Gebarentaal versneld de positie te geven die ze verdient. Zo blijft het niet bij een symbolische erkenning.

De erkenning en gelijkwaardige behandeling van hun gebarentaal, is voor de gemeenschap van doven en slechthorenden een belangrijke stap en voorwaarde om volwaardig hun plaats in de maatschappij te kunnen opnemen. Voor veel doven is het Nederlands immers slechts hun tweede taal. Hun moedertaal is de Vlaamse Gebarentaal. Het is een eigen taal, gegroeid binnen de dovengemeenschap en heeft een eigen grammatica en woordenschat. De Vlaamse Gebarentaal is dus veel meer dan een vertaalde vorm van het Nederlands!

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal werd reeds gevraagd in de resolutie van het Vlaams Parlement van 1999 betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap. Plannen en goede intenties waren er dus reeds langer, maar het verzoekschrift van Maartje De Meulder, dat door meer dan 70.000 Vlamingen werd ondertekend, zorgde ervoor dat alles in een stroomversnelling kwam. In nauw overleg met de dovengemeenschap werkten de meerderheidspartijen het voorstel van decreet uit.

Het bevat drie grote onderdelen:

  • de culturele erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;

  • de oprichting van een adviescommissie, met vertegenwoordiging van alle betrokkenen, die adviezen zal verstrekken aan de Vlaamse overheid over het beleid inzake het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal;

  • de structurele subsidiëring van het onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal.

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal houdt ook minstens een intentieverklaring in dat Vlaanderen bereid is te werken aan heikele punten zoals het beperkt aantal tolkuren, het statuut van de tolken Vlaamse Gebarentaal, etc… De op te richten adviescommissie zal een belangrijk hulpmiddel zijn om deze punten gericht aan te pakken.

Dit voorstel is er mede gekomen dankzij het Doof Actie Front (DAF), neem ook eens een kijkje op hun blog: www.gebarentaal.be

17:13 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.