27-04-06

Vlaamse gebarentaal eindelijk erkend!

Toegegeven, dit bericht heeft niks te maken met m'n thesis maar is wel de moeite om eens te lezen... Bericht overgenomen van Potiticsinfo.net

Helga Stevens (N-VA), Veerle Heeren (CD&V), Dany Vandenbossche (SP.A), Anne Marie Hoebeke (VLD) en Bart Caron (SPIRIT),dienden (gisteren, 26 april) namens de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement, het voorstel van decreet tot erkenning van de Vlaamse Gebarentaal in. (Om het voorstel te lezen, klik hier). Met dit voorstel zet Vlaanderen een belangrijke stap. Door de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal beklemtonen de Vlaamse meerderheidspartijen immers het statuut van de Vlaamse Gebarentaal als een volwaardige taal, evenwaardig aan het Nederlands. Naast die erkenning richt het decreet een adviescommissie op en voorziet het structurele subsidies om de Vlaamse Gebarentaal versneld de positie te geven die ze verdient. Zo blijft het niet bij een symbolische erkenning.

De erkenning en gelijkwaardige behandeling van hun gebarentaal, is voor de gemeenschap van doven en slechthorenden een belangrijke stap en voorwaarde om volwaardig hun plaats in de maatschappij te kunnen opnemen. Voor veel doven is het Nederlands immers slechts hun tweede taal. Hun moedertaal is de Vlaamse Gebarentaal. Het is een eigen taal, gegroeid binnen de dovengemeenschap en heeft een eigen grammatica en woordenschat. De Vlaamse Gebarentaal is dus veel meer dan een vertaalde vorm van het Nederlands!

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal werd reeds gevraagd in de resolutie van het Vlaams Parlement van 1999 betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap. Plannen en goede intenties waren er dus reeds langer, maar het verzoekschrift van Maartje De Meulder, dat door meer dan 70.000 Vlamingen werd ondertekend, zorgde ervoor dat alles in een stroomversnelling kwam. In nauw overleg met de dovengemeenschap werkten de meerderheidspartijen het voorstel van decreet uit.

Het bevat drie grote onderdelen:

  • de culturele erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;

  • de oprichting van een adviescommissie, met vertegenwoordiging van alle betrokkenen, die adviezen zal verstrekken aan de Vlaamse overheid over het beleid inzake het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal;

  • de structurele subsidiëring van het onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal.

De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal houdt ook minstens een intentieverklaring in dat Vlaanderen bereid is te werken aan heikele punten zoals het beperkt aantal tolkuren, het statuut van de tolken Vlaamse Gebarentaal, etc… De op te richten adviescommissie zal een belangrijk hulpmiddel zijn om deze punten gericht aan te pakken.

Dit voorstel is er mede gekomen dankzij het Doof Actie Front (DAF), neem ook eens een kijkje op hun blog: www.gebarentaal.be

17:13 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie |  Facebook |

Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving

Egwin was zo vriendelijk me te laten weten dat Katrijn Ruts van GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon) dezemorgen op Radio 1 geïnterviewd is in Voor de dag i.v.m. het rapport “InclusiespiegelVlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving”. Je kan het interview hier beluisteren.

Op de Grip-website lees je het volgende:

Op woensdag 26 april stelt GRIP haar publicatie “Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving” voor. Niet alleen de pers wordt hierop uitgenodigd maar ook leden van de Vlaamse Regering, kabinetsmedewerkers, leden van de Vlaamse administratie, Vlaamse parlementsleden en leden van organisaties van kansengroepen.

Inhoud van de publicatie

GRIP stelt vast dat personen met een beperking leven vandaag nog steeds in een achtergestelde positie leven. Deze schrijnende situatie zichtbaar maken in cijfers is essentieel voor een inclusief beleid. Een periodieke meting van de maatschappelijke deelname van personen met een beperking stelt de overheid in staat om de inclusie van deze kansengroep op te volgen. Voor een kwalitatieve monitoringblijkt er echter nog heel wat werk aan de winkel. Met deze publicatie reiken we de overheid de hand.

In een eenmalige oefening namen we het aanwezige cijfermateriaal over de maatschappelijke deelname van personen met een beperking onder de loep. De systemen van dataverzameling en door de overheid gebruikte indicatoren werden doorgelicht. Vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid en met behulp van extern ingewonnen wetenschappelijk advies werd een stand van zaken gemaakt van de inclusie van personen met een beperking.

Niet alleen bestaande, maar ook nieuwe cijfergegevens vormen de basis van een inclusiespiegel. Een inclusiespiegel geeft de staat van inclusie weer op belangrijke domeinen van het leven. We gebruikten hiervoor een set sleutelindicatoren die we samenstelden naar Canadees voorbeeld. Het resultaat werd gevat in een overzichtelijke publicatie: “Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving.”

Naast een stand van zaken van inclusie en een beleidsinstrument verschaft “Inclusiespiegel Vlaanderen” een overzicht van de lacunes in de huidige dataverzameling. Concrete aanbevelingen bieden bovendien pistes voor het wegwerken van deze tekorten.

Om het rapport te lezen, klik hier

11:21 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie, grip, onderzoek |  Facebook |

20-04-06

Een beetje geschiedenis

In 2001 Schreef Hendrik Beltman zijn proefschrift ‘Buigen of barsten?: hoofdstukken uit de geschiedenis van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap in Nederland 1945-2000’. Op 29 april 2001 gaf hij in het programma OVT op VPRO een interview (23 min – klik hier over zijn boek.

Wil je het proefschrift (klik hier) lezen dan kan je terecht op de website van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen

12:41 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: personen met een beperking |  Facebook |

02-04-06

Outsider: the art and life of Judith Scott

Er is een documentaire uitgekomen over het leven en werk van Judith Scott : “Outsider: the art and life of Judith Scott”.

Ik kende haar niet bij naam maar bij het bekijken van de illustraties besefte ik dat ik onlangs nog een werk van haar gezien had bij Art en Marge tijdens de “Au fil de 'soi”-tentoonstelling.

Op de website rond de documentaire kan je een fragment bekijken (met Windows Mediaplayer -klik hier- of met Quicktime -klikhier-).
In dat fragment is vooral de begeleider aan het woord maar zie je Judith aan het werk in het atelier. Hopelijk krijg ik ooit de kans om de documentaire volledig te zien (vette knipoog naar de mensen van Art en Marge...)

22:37 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (1) | Tags: outsiderkunst |  Facebook |

Inclusie Vlaanderen vraagt uw mening!

Dit is letterlijk overgenomen van de website van InclusieVlaanderen:

“ Op maandag 27 maart 2006 liet Urbanus zich in de tv-kwis 'De tabel van Mendelejev' (op Eén) denigrerend uit over 'mongolen en andere kwasten die vastgebonden in rolstoelen zouden geilen op Ann Christy in een doorkijkbloes' en nog van dat fraais. Hebt u dit gezien? We kregen hier graag uw mening over. Dit kan op mailadres: kat.de.brauwer@inclusievlaanderen.be.Alvast bedankt!”

Het staat iedereen vrij van te reageren of niet, ik zet dit hier gewoon effe neer om aan te geven dat ik denk dat er een verschil is tussen humor en wansmaak....

22:28 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie |  Facebook |

Links: Informatie opzoeken

Catalogus Bibliotheek Vlaams Theaterinstituut (Be)

Catalogus Bibliotheek Vrije Universiteit Brussel (Brussel, Be)

Catalogus Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies – RoSa (Be)

Catalogus Koninklijke Bibliotheek (Be)

Catalogus van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (Be)

Culturele Biografie Vlaanderen (Be)

Instituut voor Culturele Studies (Leuven, Be)

Socius databank (Be)

Vlaamse Centrale Catalogus (Be)

Bibliografie Nederlandse Sociale Wetenschappen (Nl)

Catalogus Bibliotheek Boekmanstichting (Nl)

Catalogus Bibliotheek Stichting Recreatie (Nl)

Catalogus Koninklijke Bibliotheek (Nl)

Catalogus van de Europese Gemeenschap

Catalogus van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor deVrouwenbeweging (Nl)

Copac – Catalogus van 24 grootste universiteitsbibliotheken van UK en IRL

Databank van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Nl)

Databank van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatie (Nl)

22:03 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek |  Facebook |

Links: Personen met een beperking & Vrijetijd

't Kloefke (Tielt, Be)

't Kruispunt - De Kapruin (Brussel, Be)

Akabe “Anders Kan Best” - Scouting

De Notenboom (Hoeilaart, Be)

De Zonnebloem (Gent, Be)

Hart voor Jongeren (Waregem, Be)

Hartekamp (Gent, Be)

Koningin Fabiola Home – jeugdvakantiecentrum (Maasmechelen, Be)

KuMen (Gent, Be)

Rock voor Specials -jaarlijks, laatste weekend van juni- (Doornzele, Be)

Theater Stap (Turnhout, Be)

Juriwel: Vlaamse welzijnsregelgeving i.v.m. vrijetijd (Be)

Creahm - Creativité et Handicap Mental (Brussel/Luik, Be)

Steffie: site die verstandelijk gehandicapte mensen leert internetten, chattenen e-mailen (Nl)

Links: Portaalsites

Startkabel.nl:Verstandelijk-gehandicapten (NED)

Startkabel.nl:Kunstuiting-handicap (NED)

Handilinks: Handige links overhandicap (NED)

InterestingIdeas – Outsider links (ENG)

Outsider Art (NED)

21:17 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Links: Inclusie

Inclusie Vlaanderen v.z.w. (Be)

Ouders voor Inclusie (Be)

Inclusief onderwijs in Vlaanderen (Be)

Heel Normaal – inclusiecampagne (Eindhoven, Nl)

21:14 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (2) | Tags: inclusie |  Facebook |

Links: Personen met een verstandelijke beperking

Overheid

VFSIPH - Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

AWIPH - Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées

SBFPH - Service bruxellois francophone des personnes handicapées

Sociale kaart van Vlaanderen – Een overzicht van voorzieningen uit de welzijns-en gezondheidszorg in Vlaanderen

Meer links i.v.m. Vlaamse groepen en vereningingen via de website van  het Vlaams Fonds. klik hier)


Verenigingen & vzw's

Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten

Inclusie Vlaanderen v.z.w.

VFG - Vereniging personen met een handicap

KVG - Katholieke Vereniging Gehandicapten

GRIP - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap

Plan vzw

Vibeg - Vormingsinstituut voor Begeleiding van Gehandicapten

Disabled Peoples' International

Zetnet - Voor en door mensen met een verstandelijke beperking

02:57 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (2) | Tags: personen met een beperking |  Facebook |

Links: Wat is Outsiderkunst?

(Sylvain Cosyns, Zonder titel, 2001)

Kunsten: Peter Dierinck's kunstblog (NED)

De Kunstbus (NED)

Wikipedia - definitie (ENG)

Raw Vision (ENG)

Jahsonic.com (ENG)

Zon'Art - Webmagazine (FR)

L'association ABCD (FR)

What is outsiderart? (ENG)

Jane's addiction (ENG)

Picklebird (ENG)

Artpromote (ENG)

02:33 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: outsiderkunst |  Facebook |

Links: Tentoonstellingen

Art exhibition – jaarlijks tijdens de Special Olympics

Transept, tentoonstellingsruimte van het psychiatrisch centrum Caritas (Melle, Be)

Met zicht op ziel (2005, Vilvoorde, Be)

02:18 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tentoonstelling |  Facebook |

Links: Musea

Museum Dr. Guislain (Gent, Be)

Mad musee (Liége, Be)

Le Musée d'Art Spontané (Schaarbeek, Be)

Stichting Collectie de Stadshof (Zwolle, Nl)

Teylers Museum (Haarlem, Nl)

Prinzhorn collectie (Heidelberg, Dui)

American Folk Art Museum (N.Y., U.S.A.)

Collection de l'art Brut (Lausanne, Sui)

L'aracine (Neuilly/Marne, Fr)

Les Halles Saint Pierre (Parijs, Fr)

Museum im Lagerhaus (St. Gallen, Sui)

Outsider Art Museum (Moscou, Rus)

American Visonary Art Museum (Baltimore, U.S.A.)

02:04 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tentoonstelling, museum |  Facebook |

Links: Galerijen

Art en Marge (Brussel, Be)

Vertige (Brussel, Be)

Atelier Herenplaats(Rotterdam, Nl)

Galerie Hamer(Amsterdam, Nl)

Exto, e-gallerij (Nl &Be)

Ot-Art,online galerij (Nl)

Abrona (Zeist,Nl)

Kijkoor (Hilversum,Nl)

Wasserwerk Gallerie Lange (Sieburg, DUI)

Henry Boxer Gallery (Richmond, UK)

Artesian Arts Gallery (Edinburgh, UK)

Wares of Art(New York, U.S.A.)

Zetter(California, U.S.A.)

The Berenberg Gallery (Boston, U.S.A)

Studio Eleven(Morganton, U.S.A)

Galerie St. Etienne (N.Y. - USA)

01:46 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: galerij |  Facebook |

Links: Artotheken

Wit.h (Be)

Artotheek van ‘Kunstwerkplaats De Zandberg’ (Harelbeke, Be)

Artotheek Veer10 (Lokeren, Be)

Het Labyrinth (Brugge, Be)

De Verfplek (Evergem, Be)

VFG Artotheek, Kunst en Handicap (Be)

WirWar (Be)

Artotheek Hagelbos (Geel, Be)

De Verbeelding (Nl)

Artotheek De Kaai (Goes, Nl)

Links: Entartete Kunst

Weblinks, filmfragmenten (ENG)

Jahsonic.com (ENG)

The Degenerate Art Exhibit at the Munich Haus der Kunst (ENG)

De Kunstbus (NED)

01:30 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |