23-08-06

OXOt - Een artistieke ruimte voor kunst buiten de lijntjes

OXOt vzw is een gloednieuwe en sociaal gevoelige organisatie die werkzaamis op het boeiende terrein van de hedendaagse kunst. De kunst en zijnmakers komen in al hun veelzijdigheid aan vormen en soorten bij OXOt aan bod.

Een bijzondere aandacht gaat hierbij naar de outsiderskunst…Kunst die opereert op de afrit van de culturele snelweg, kunstlosstaand van culturele stromingen of stijlen, kunst die ontstaatvanuit de intrinsieke behoefte van de maker.

Vaak zijn deze makers artistieke eenzaten, buitengewone scheppersdie de verloren gewaande scheppingsdrang in elk van ons nog in zichvoelen bruisen. Soms zijn het mensen die even de weg kwijt zijn, of die net precies weten waar ze naartoe willen. Soms zijn het mensendie op zoek zijn naar een artistieke en/of sociale uitdaging…

Aan al deze mensen dankt OXOt zijn bestaansreden. Voor hen wil OXOt een plek zijn van ontmoeting en creatie; een laagdrempelige ruimtewaarbinnen het artistieke en het sociale mekaar liefkozen…

Binnen deze scheppende ruimte zijn openheid en diversiteit tweebelangrijke sleutelbegrippen. In een maatschappij gekenmerkt doorverregaande specialisatie, groeiend individualisme, doordoelgroepdenken en hokjesmentaliteit, gaat de aandacht voor hetterrein buiten deze maatschappelijke lijnen vaak verloren. Watgebeurt er als deze grenzen vervagen? Welke boeiende artistieke ofsociale kruisbestuivingen kunnen hierdoor ontstaan?...

Met zijn werking wil OXOt deze buitengewone ontmoetingen mogelijk maken, in alle openheid. Openheid voor verschillende kunstdisciplines en voor verschillendemensen.

In die zin is er tevens spraken van omgekeerde integratie. OXOt evolueert immers mee met zijn leden, en schept ruimte voor eenieders‘anders’ zijn, zonder hierbij een ‘gewoon’zijn na te streven. Integendeel: met zijn werking wil OXOt precies de nadruk leggen op de buitengewone kantjes in ieder van ons…

Maar OXOt is meer dan een creatieve bouillon van geëngageerde hedendaagsekunstenaars. Zo nu en dan richt OXOt zijn blik naar de wereld toe, en wil het haar ervaringen delen meteen publiek. De regio Westerlo is hier in eerste instantie zijn teveroveren gebied.

Samengevat heeft OXOt als missie om een artistiek en sociaal thuisland te zijn voorbuitengewone kunst van buitengewone mensen. Hierbij tracht hetverschillende disciplines met mekaar te laten praten en heeft het deambitie de artistieke katalysator te zijn in de regio Westerlo.

Neem een kijkje op de OXOt website of neem contact op met Joost Willems via tel op 0479/69.46.56 of via mail dutsykwet@hotmail.com

De commentaren zijn gesloten.