23-08-06

Kunsthuis Yellow Art

Het Kunsthuis Yellow Art richt zich tot mensen met een psychische stoornis die artistiek begaafd zijn en die deze kwaliteit verder willen ontwikkelen. Door te vertrekken vanuit hun artistieke aanleg en interesse, wordt het “psychische tekort” overstegen en wordt ruimte geschapen voor een vernieuwd zelfvertrouwen.

Bestaande artistieke opleidingen (vb. academies) veronderstellen een grote zelfstandigheid. Vele psychisch kwetsbare mensen hebben extra (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig in de vorm van directere aansturing in hun artistiek bezig zijn, bij het leggen van sociale contacten e.d.

Yellow Art faciliteert de reïntegratie/acceptatie in de maatschappij door met het artistieke werk naarbuiten te komen; door het organiseren van samenwerking met kunstenaars; door de cliënten samen te brengen in een groep gelijkgestemden, door met hen samen tentoonstellingen te bezoeken,door samenwerking met andere organisaties e.d.

Deelname aan de activiteiten kan zowel tijdens als buiten de hospitalisatie. Mensen die thuis wonen en niet in een nazorgprogramma opgenomen zijn, betalen een bescheiden bijdrage. Het huidige aanbod bestaat uit beeldende kunst: vrij atelier, lessen in schilderen, tekenen en keramiek.

Kunsthuis Yellow Art, Pas 204, 2440 Geel. Contact via mail info@yellowart.be en www.yellowart.be of Ria Govaerts (coördinator) tel 014/57.93.08 - mail: ria.govaerts@opzgeel.be en Greet Moons (Verantwoordelijke atelierbegeleiding) tel 014/57. 93.86- mail: greet.moons@opzgeel.be

19:51 Gepost door Sara in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie, outsiderkunst, kunstwerkplaats |  Facebook |

Tentoonstelling ‘Dag-boek-berg’

In het project “Dag boek” brengt vzw Wit.h twee bijzondere artistieke duo's samen. Beide koppels bestaan uit een valide persoon en een persoon met een handicap. Ze zijn beiden al geruime tijd bezig met het schrijven van teksten, tekens en vormen en bouwen die om tot zeer artistieke boeken. Drie van de vier deelnemers hebben reeds meerder malen tentoongesteld en meegewerkt in artistieke projecten. Voor Lode is het de allereerste keer. Voor dit unieke project ism de Marnixring, kunstwerkplaats de Zandberg en Steunpunt beeldende kunst pogen we ze samen te brengen en hen te ondersteunen tot nieuwe creaties. In het begin van het project kenden de duo's elkaar niet. Het was dan ook een leuke maar bijzondere kennismaking.

Het duo José Vandenbroucke en André Wostijn ontmoetten elkaar ongeveer vijf jaar terug in het Molenhuis. José werkte er aan een muziek project samen met personen met een handicap en André verraste hem met zijn enerzijds eenvoudige maar zeer ontwapenende teksten. André leerde in José een soul mate kennen en kon op die manier zijn kontakten buiten Feniks uitbouwen. Ze hebben samen een project opgezet omtrent intraplanetaire poëzie. Via teksten, foto’s, tekeningen, symbolen, etsen en veel gesprekken zijn ze erin geslaagd een eigen creatieve vorm te ontwikkelen om samen poëzie te ontwikkelen. Bovendien proberen ze deze op een bijzonder eigen manier in boekvorm te vast te leggen. Af en toe brengen ze hun creaties ook live naar het publiek onder de vorm van performances. Kortom een heel bijzonder en uniek koppel.

Piet Vandecasteele en zijn zoon Lode Vandecasteele vormen het tweede duo. Lode komt pas sinds een paar maand naar kunstwerkplaats de Zandberg. Door zijn bijzondere communicatiemethode slaagt hij er nog niet een persoonlijk kunstwerk te vervaardigen. Doch zijn ratio en zijn ‘typische Lode’logica doen ons versteld staan! Ze dwingen ons op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken. Zijn manier van in het leven staan is op zich pure poëzie. En dit wordt al vele jaren gevolgd door zijn vader Piet die het dagelijkse leven probeert te vatten door het maken van dagboeken. Niet in de eerste plaats geschreven cahiers maar boeken die zowel tekst, foto’s als tekeningen bevatten. Boeken die deze verschillende elementen versmelten tot een coherent boeiend artistiek product. Ze kunnen het best geassocieerd worden met collages.
Net zoals André en Jose werken ook Piet en Lode met video. En proberen ook dit medium te integreren in hun werk.

Beide duo's kenmerken zich door hun zeer gelijklopende manier om met literatuur en beeldende kunst om te gaan. Explorerend, zoekend, vanuit het gevoel, beetje chaotisch maar toch resultaat gericht banen zij zich een weg in een oeuvre van twee in een. Geen van hen beiden is op zoek naar het grote succes. Ze hebben een drang om te creëren en genieten vooral van het (leer)proces dat ze doormaken. Deze samenwerking zal beide koppels ook de kans geven de basis kennis van het video monteren op pc aan te leren.
Deze opdracht brengt hen in de mogelijkheid te streven naar een afgewerkt eindresultaat. Het geeft hen de kans een publiek te ontmoeten en te ontroeren.

Zin om een kijkje te gan nemen? De tentoonstelling loopt van 9/09/06 tot 29/06/06, op vrijdag van 9h tot 16h en op zaterdag en zondag van 14h tot 18h. De opening van de tentoonstelling is op 08/09/06 om 20h in Kunstwerkplaats De Zandberg in Harelbeke.

Vzw Wit.h, J. Sabbestraat 45, 8530 Harelbeke. Contact via tel 056/73.60.50 of via mail info@vzwwith.org

19:17 Gepost door Sara in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tentoonstelling, inclusie |  Facebook |

Galerij Vertige

Via de Art enMarge site vond ik een link naar deze galerij.

Vertige

Située au coeur d'un centre deréadaptation psychosocial (le C.R.I.T. - Centre deRéadaptation sociale et d’Intégration au Travail,Anderlecht), Vertige est une galerie d'art actuel librementaccessible au public. C'est un lieu unique, une passerelleentre l'univers psychiatrique et le monde extérieur. (S')yexposent des créateurs d'horizons différents qui ontpour trait commun une forte personnalité artistique. Que leursoeuvres soient issues d'ateliers d'artistes ou d'ateliersthérapeutiques n'est pas la question: par leur qualité,elles sont de toutes façons hors normes. C'est le “ComitéGalerie”, un atelier du C.R.I.T. associant patients etthérapeutes, qui détermine le choix et l'organisationdes expositions. Cette aventure – la première du genre –se vit depuis 1997, suscitant des émotions et desinterrogations tant humaines qu'artistiques, séduisant unpublic au regard audacieux. Car dans ce vertige, les pistes sebrouillent, et l'amateur d'art s'expose à un risqued'éblouissement.”

Galerie Vertige, Rue de Veeweyde 60, 1070 Anderlecht. Contact viatel 02/523.37.68, fax 02/524.65.61 of via mail vertige.crit@equipe.be

18:23 Gepost door Sara in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: galerij, outsiderkunst |  Facebook |

OXOt - Een artistieke ruimte voor kunst buiten de lijntjes

OXOt vzw is een gloednieuwe en sociaal gevoelige organisatie die werkzaamis op het boeiende terrein van de hedendaagse kunst. De kunst en zijnmakers komen in al hun veelzijdigheid aan vormen en soorten bij OXOt aan bod.

Een bijzondere aandacht gaat hierbij naar de outsiderskunst…Kunst die opereert op de afrit van de culturele snelweg, kunstlosstaand van culturele stromingen of stijlen, kunst die ontstaatvanuit de intrinsieke behoefte van de maker.

Vaak zijn deze makers artistieke eenzaten, buitengewone scheppersdie de verloren gewaande scheppingsdrang in elk van ons nog in zichvoelen bruisen. Soms zijn het mensen die even de weg kwijt zijn, of die net precies weten waar ze naartoe willen. Soms zijn het mensendie op zoek zijn naar een artistieke en/of sociale uitdaging…

Aan al deze mensen dankt OXOt zijn bestaansreden. Voor hen wil OXOt een plek zijn van ontmoeting en creatie; een laagdrempelige ruimtewaarbinnen het artistieke en het sociale mekaar liefkozen…

Binnen deze scheppende ruimte zijn openheid en diversiteit tweebelangrijke sleutelbegrippen. In een maatschappij gekenmerkt doorverregaande specialisatie, groeiend individualisme, doordoelgroepdenken en hokjesmentaliteit, gaat de aandacht voor hetterrein buiten deze maatschappelijke lijnen vaak verloren. Watgebeurt er als deze grenzen vervagen? Welke boeiende artistieke ofsociale kruisbestuivingen kunnen hierdoor ontstaan?...

Met zijn werking wil OXOt deze buitengewone ontmoetingen mogelijk maken, in alle openheid. Openheid voor verschillende kunstdisciplines en voor verschillendemensen.

In die zin is er tevens spraken van omgekeerde integratie. OXOt evolueert immers mee met zijn leden, en schept ruimte voor eenieders‘anders’ zijn, zonder hierbij een ‘gewoon’zijn na te streven. Integendeel: met zijn werking wil OXOt precies de nadruk leggen op de buitengewone kantjes in ieder van ons…

Maar OXOt is meer dan een creatieve bouillon van geëngageerde hedendaagsekunstenaars. Zo nu en dan richt OXOt zijn blik naar de wereld toe, en wil het haar ervaringen delen meteen publiek. De regio Westerlo is hier in eerste instantie zijn teveroveren gebied.

Samengevat heeft OXOt als missie om een artistiek en sociaal thuisland te zijn voorbuitengewone kunst van buitengewone mensen. Hierbij tracht hetverschillende disciplines met mekaar te laten praten en heeft het deambitie de artistieke katalysator te zijn in de regio Westerlo.

Neem een kijkje op de OXOt website of neem contact op met Joost Willems via tel op 0479/69.46.56 of via mail dutsykwet@hotmail.com