23-08-06

Kunsthuis Yellow Art

Het Kunsthuis Yellow Art richt zich tot mensen met een psychische stoornis die artistiek begaafd zijn en die deze kwaliteit verder willen ontwikkelen. Door te vertrekken vanuit hun artistieke aanleg en interesse, wordt het “psychische tekort” overstegen en wordt ruimte geschapen voor een vernieuwd zelfvertrouwen.

Bestaande artistieke opleidingen (vb. academies) veronderstellen een grote zelfstandigheid. Vele psychisch kwetsbare mensen hebben extra (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig in de vorm van directere aansturing in hun artistiek bezig zijn, bij het leggen van sociale contacten e.d.

Yellow Art faciliteert de reïntegratie/acceptatie in de maatschappij door met het artistieke werk naarbuiten te komen; door het organiseren van samenwerking met kunstenaars; door de cliënten samen te brengen in een groep gelijkgestemden, door met hen samen tentoonstellingen te bezoeken,door samenwerking met andere organisaties e.d.

Deelname aan de activiteiten kan zowel tijdens als buiten de hospitalisatie. Mensen die thuis wonen en niet in een nazorgprogramma opgenomen zijn, betalen een bescheiden bijdrage. Het huidige aanbod bestaat uit beeldende kunst: vrij atelier, lessen in schilderen, tekenen en keramiek.

Kunsthuis Yellow Art, Pas 204, 2440 Geel. Contact via mail info@yellowart.be en www.yellowart.be of Ria Govaerts (coördinator) tel 014/57.93.08 - mail: ria.govaerts@opzgeel.be en Greet Moons (Verantwoordelijke atelierbegeleiding) tel 014/57. 93.86- mail: greet.moons@opzgeel.be

19:51 Gepost door Sara in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie, outsiderkunst, kunstwerkplaats |  Facebook |

OXOt - Een artistieke ruimte voor kunst buiten de lijntjes

OXOt vzw is een gloednieuwe en sociaal gevoelige organisatie die werkzaamis op het boeiende terrein van de hedendaagse kunst. De kunst en zijnmakers komen in al hun veelzijdigheid aan vormen en soorten bij OXOt aan bod.

Een bijzondere aandacht gaat hierbij naar de outsiderskunst…Kunst die opereert op de afrit van de culturele snelweg, kunstlosstaand van culturele stromingen of stijlen, kunst die ontstaatvanuit de intrinsieke behoefte van de maker.

Vaak zijn deze makers artistieke eenzaten, buitengewone scheppersdie de verloren gewaande scheppingsdrang in elk van ons nog in zichvoelen bruisen. Soms zijn het mensen die even de weg kwijt zijn, of die net precies weten waar ze naartoe willen. Soms zijn het mensendie op zoek zijn naar een artistieke en/of sociale uitdaging…

Aan al deze mensen dankt OXOt zijn bestaansreden. Voor hen wil OXOt een plek zijn van ontmoeting en creatie; een laagdrempelige ruimtewaarbinnen het artistieke en het sociale mekaar liefkozen…

Binnen deze scheppende ruimte zijn openheid en diversiteit tweebelangrijke sleutelbegrippen. In een maatschappij gekenmerkt doorverregaande specialisatie, groeiend individualisme, doordoelgroepdenken en hokjesmentaliteit, gaat de aandacht voor hetterrein buiten deze maatschappelijke lijnen vaak verloren. Watgebeurt er als deze grenzen vervagen? Welke boeiende artistieke ofsociale kruisbestuivingen kunnen hierdoor ontstaan?...

Met zijn werking wil OXOt deze buitengewone ontmoetingen mogelijk maken, in alle openheid. Openheid voor verschillende kunstdisciplines en voor verschillendemensen.

In die zin is er tevens spraken van omgekeerde integratie. OXOt evolueert immers mee met zijn leden, en schept ruimte voor eenieders‘anders’ zijn, zonder hierbij een ‘gewoon’zijn na te streven. Integendeel: met zijn werking wil OXOt precies de nadruk leggen op de buitengewone kantjes in ieder van ons…

Maar OXOt is meer dan een creatieve bouillon van geëngageerde hedendaagsekunstenaars. Zo nu en dan richt OXOt zijn blik naar de wereld toe, en wil het haar ervaringen delen meteen publiek. De regio Westerlo is hier in eerste instantie zijn teveroveren gebied.

Samengevat heeft OXOt als missie om een artistiek en sociaal thuisland te zijn voorbuitengewone kunst van buitengewone mensen. Hierbij tracht hetverschillende disciplines met mekaar te laten praten en heeft het deambitie de artistieke katalysator te zijn in de regio Westerlo.

Neem een kijkje op de OXOt website of neem contact op met Joost Willems via tel op 0479/69.46.56 of via mail dutsykwet@hotmail.com

02-04-06

Links: Artotheken

Wit.h (Be)

Artotheek van ‘Kunstwerkplaats De Zandberg’ (Harelbeke, Be)

Artotheek Veer10 (Lokeren, Be)

Het Labyrinth (Brugge, Be)

De Verfplek (Evergem, Be)

VFG Artotheek, Kunst en Handicap (Be)

WirWar (Be)

Artotheek Hagelbos (Geel, Be)

De Verbeelding (Nl)

Artotheek De Kaai (Goes, Nl)