27-04-06

Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving

Egwin was zo vriendelijk me te laten weten dat Katrijn Ruts van GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon) dezemorgen op Radio 1 geïnterviewd is in Voor de dag i.v.m. het rapport “InclusiespiegelVlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving”. Je kan het interview hier beluisteren.

Op de Grip-website lees je het volgende:

Op woensdag 26 april stelt GRIP haar publicatie “Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving” voor. Niet alleen de pers wordt hierop uitgenodigd maar ook leden van de Vlaamse Regering, kabinetsmedewerkers, leden van de Vlaamse administratie, Vlaamse parlementsleden en leden van organisaties van kansengroepen.

Inhoud van de publicatie

GRIP stelt vast dat personen met een beperking leven vandaag nog steeds in een achtergestelde positie leven. Deze schrijnende situatie zichtbaar maken in cijfers is essentieel voor een inclusief beleid. Een periodieke meting van de maatschappelijke deelname van personen met een beperking stelt de overheid in staat om de inclusie van deze kansengroep op te volgen. Voor een kwalitatieve monitoringblijkt er echter nog heel wat werk aan de winkel. Met deze publicatie reiken we de overheid de hand.

In een eenmalige oefening namen we het aanwezige cijfermateriaal over de maatschappelijke deelname van personen met een beperking onder de loep. De systemen van dataverzameling en door de overheid gebruikte indicatoren werden doorgelicht. Vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid en met behulp van extern ingewonnen wetenschappelijk advies werd een stand van zaken gemaakt van de inclusie van personen met een beperking.

Niet alleen bestaande, maar ook nieuwe cijfergegevens vormen de basis van een inclusiespiegel. Een inclusiespiegel geeft de staat van inclusie weer op belangrijke domeinen van het leven. We gebruikten hiervoor een set sleutelindicatoren die we samenstelden naar Canadees voorbeeld. Het resultaat werd gevat in een overzichtelijke publicatie: “Inclusiespiegel Vlaanderen. De deelname van personen met een beperking aan de samenleving.”

Naast een stand van zaken van inclusie en een beleidsinstrument verschaft “Inclusiespiegel Vlaanderen” een overzicht van de lacunes in de huidige dataverzameling. Concrete aanbevelingen bieden bovendien pistes voor het wegwerken van deze tekorten.

Om het rapport te lezen, klik hier

11:21 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inclusie, grip, onderzoek |  Facebook |

02-04-06

Links: Informatie opzoeken

Catalogus Bibliotheek Vlaams Theaterinstituut (Be)

Catalogus Bibliotheek Vrije Universiteit Brussel (Brussel, Be)

Catalogus Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies – RoSa (Be)

Catalogus Koninklijke Bibliotheek (Be)

Catalogus van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (Be)

Culturele Biografie Vlaanderen (Be)

Instituut voor Culturele Studies (Leuven, Be)

Socius databank (Be)

Vlaamse Centrale Catalogus (Be)

Bibliografie Nederlandse Sociale Wetenschappen (Nl)

Catalogus Bibliotheek Boekmanstichting (Nl)

Catalogus Bibliotheek Stichting Recreatie (Nl)

Catalogus Koninklijke Bibliotheek (Nl)

Catalogus van de Europese Gemeenschap

Catalogus van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor deVrouwenbeweging (Nl)

Copac – Catalogus van 24 grootste universiteitsbibliotheken van UK en IRL

Databank van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Nl)

Databank van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatie (Nl)

22:03 Gepost door Sara | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek |  Facebook |