22-06-07

Kwaliteit van Bestaan – een weblog van en voor medewerkers van Pameijer

Pas ontdekt: een nieuwe blog over inclusie: “Als rode draad door de organisatie loopt de visie van Pameijer op de positie van mensen met een handicap in de samenleving. Als gevolg van een stoornis of beperking worden mensen gehinderd bij hun maatschappelijk functioneren. Pameijer wil randvoorwaarden realiseren waardoor mensen naar vermogen wél kunnen participeren. In de opvattingen van Pameijer wordt aangesloten bij de rechten van mensen met een handicap zoals geformuleerd door de Verenigde Naties en nader geconcretiseerd in de zogenaamde Agenda 22 (meerinfo) en de opvattingen van Kwaliteit van Bestaan zoals geformuleerd door Schalock in het Handboek ‘Quality of life’.”

Meer lezen? Klik hier om rechtstreeks naar de blog Kwaliteit van Bestaan – een weblog van en voor medewerkers van Pameijer te gaan.